PEMBUKA KATA

Sekalung tahniah dan penghargaan kepada semua graduan Universiti Utara Malaysia

Thursday, May 26, 2011

MAKLUMAN SURAT TAMAT PENGAJIAN & TRANSKRIP AKADEMIK SEMENTARA

Pelajar Sarjana Muda yang telah memenuhi syarat pengijazahan dan telah disahkan Senat untuk akan bergraduat pada Majlis Konvokesyen UUM ke-24 (1-6 Oktober 2011) boleh mendapatkan SURAT TAMAT PENGAJIAN DAN TRANSKRIP AKADEMIK SEMENTARA melalui menu Pengijazahan di dalam Portal pelajar.

Senarai nama pelajar akan dikemaskini setelah Senat mengesahkan status tamat pengajian yang dibuat berdasarkan keputusan peperiksaan akhir. Pelajar yang masih mempunyai hutang tertunggak tidak akan diberikan Transkrip. Sila rujuk panduan yang disertakan.

Sebarang pertanyaan berkaitan transkrip, sila hubungi :

Jabatan Hal Ehwal Akademik
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
Kedah Darul Aman

Tel.: 04-9283111/3113/3172
Faks: 04-9283109
Emel : heanet@uum.edu.my

No comments:

Post a Comment